Sự kiện

Sự kiện của chúng tôi

Contrology Conference 2024 tại Việt Nam

Contrology Conference 2024 tại Việt Nam là sự kiện đào tạo Pilates đáng học nhất năm nay. Bao gồm 7 workshop, 3 lớp cộng đồng. Giáo viên bao gồm Master Simona Cipriani, thầy Jean-Claude Nelson và chuyên gia trị liệu thần kinh cột sống Dr. Joe Muscolino. Master Simona và thầy Jean-Claude đều là giáo viên thế hệ thứ 2, được chính Romana đào tạo và cấp bằng (năm 1993 và 2006).

Workshop Pilates dành cho chứng cong vẹo cột sống

Khóa học Pilates dành cho chứng cong vẹo cột sống là một cơ hội tuyệt vời để các giáo viên Pilates, huấn luyện viên cá nhân và những người quan tâm đến chủ đề này nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình. Khóa học sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cập nhật về chứng cong vẹo cột sống, các phương pháp tác động hiện đại về đối xứng cơ thể và điều chỉnh tư thế, cũng như cách tạo nên các bài tập và chương trình rèn luyện hiệu quả.