Chính sách thanh toán của IGA Pilates

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán thông qua thỏa thuận giữa hai bên và được cam kết theo hợp đồng.

Các hình thức thanh toán phổ biến

  • Thanh toán chuyển khoản
  • Thanh toán trực tiếp 

Đối với khách hàng mua lẻ

Khách hàng sẽ cọc 40% giá trị đơn hàng, 60% còn lại sẽ thanh toán khi công ty giao hàng và 2 bên cùng nghiệm thu.

Đối với khách hàng mua sỉ

Khách hàng sẽ đàm phán với IGA Pilates để thỏa thuận về hình thức thanh toán và các ưu đãi.

Ưu đãi thanh toán

Dựa trên kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, quý khách hàng sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách thanh toán.